Huis kopen kan binnenkort via e-mail naar nieuws overzicht

20 Juli 2018

Wellicht vanaf eind deze zomer zal u een verkoopovereenkomst voor een huis, appartement of bouwgrond ook via e-mail kunnen afsluiten.

 

Vandaag kan een e-mail nog niet gelden als bewijs voor de aankoop vastgoed. Het Antwerpse Hof van Beroep oordeelde eind 2016 dat een e-mail geen enkele bewijswaarde heeft. Niet alleen kan de verkoopovereenkomst van vastgoed niet via e-mail tot stand komen, een e-mail is zelfs geen bewijs dat er een akkoord is over de prijs en het goed.

Dat arrest ging in tegen gangbare praktijk bij de vastgoedmakelaars en een eerder arrest van het Gentse Hof van Beroep waarin werd geoordeeld dat een sms wel een begin van schriftelijk bewijs is van een akkoord over de prijs.

Maar een wetswijziging op initiatief van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD) neemt de obstakels weg, zodat verkoopovereenkomsten voor vastgoed elektronisch kunnen gesloten worden. De wetswijziging werd voor het zomerreces door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd. Het is nog wachten op de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad, zodat de wet 10 dagen later in werken kan treden. Verwacht wordt dat dit ten laatste tegen het eind van de zomer zover is.

Nieuwe regeling
Wat houdt de nieuwe regeling in? ‘Eigenlijk heeft de wetgever het principe omgedraaid. Daar waar voorheen een overeenkomst via digitale weg nooit mogelijk was, is dat nu altijd het geval. Behalve – en daar zit een cruciaal aandachtspunt – wanneer er praktische belemmeringen zijn om bepaalde vormvereisten te realiseren’, zegt Kristophe Thijs, directeur communicatie van CIB Vlaanderen. ‘De rechtbank behoudt daardoor een zekere appreciatiemarge. Zo kan de rechter alsnog kan oordelen dat in een bepaalde zaak bijvoorbeeld e-mails toch niet als bewijs kunnen gelden.’

Vormvereisten
De opgelegde vormvereisten zijn:

  • Schriftelijk
    De overeenkomst moet schriftelijk opgesteld zijn. Met een mail is aan die voorwaarde voldaan.
  • Handtekening
    De e-mail moet voorzien zijn van een elektronische handtekening. Alle soorten elektronische handtekeningen kunnen: een handgeschreven gescande handtekening, biometrische handtekening via stemherkenning, irisherkenning, herkenning van vingerafdrukken) of elektronische handtekening.
  • Contractant
    Om fraude tegen te gaan, moeten er de nodige garanties zijn dat de mail effectief uitgaat van wie zich in de overeenkomst verbindt.

 

Bron: De Tijd

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons